เวิลด์สตีลแพลเลต นำแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม คู่กับความคุ้มค่าโดยการนำวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% มาช่วยแก้ปัญหา ความไม่แน่นอนในการอบน้ำยา (fumigation) สำหรับแพลเลตส่งออก